Em podreu trobar a:
https://www.facebook.com/Motxuel/
https://www.instagram.com/motxu_goldenboy/
i també particip a:
https://www.facebook.com/malafollacrew/
https://www.instagram.com/malafolla_crew/

You can find me on:
https://www.facebook.com/Motxuel/
https://www.instagram.com/motxu_goldenboy/
and also into:
https://www.facebook.com/malafollacrew/
https://www.instagram.com/malafolla_crew/