2007-2008 Works

Ha plogut molt des de la darrera vegada q vaig actualitzar. Penj aquí 4 truis que he nat fent en aquesta etapa, el retrat que veis és la meva cosina amb la família, un fragment de la batalla que vaig presentar x projectes, un kinki i una killa i 2 dibuixos de bixos.
Bé, i encara n'hi ha més! però tot arribarà! salut i revolta!