Sirena i Hooligan


Una sirena que me varen comanar i la mascota de la penya athlètica Revolta Blanc·i·blava