Arbres

3 idees dibuixades. El primer és un esbós que no va quedar en res. Una la vaig emplear a un cartell, ve a ser l'abre i les arrels musicals... i l'altra és com un arbre amb un ull enmig, bastant improvitzat (és a sobre un torcaboques).

Seguesc pujant coses ;)