Procés evolutiuPIM PAM PUM

Procés a llapis i un poc de boli d'una sexy lady. No està acabat encara...

Feis sugeriments! salut people!