Discworld sketches 06Proves del projecte (aquest realment ja el tenc acabat :)

Rincewind i l'iconograf