Discworld sketches 09

Seguim idò! No vull deixar-me res al tinter, i és que ara ja és la rectíssima final, queda un mes i mig aprox. per l'entrega final, i anam justets!! Això és la number 5: Rincewind i el cofre de fusta de perer (peral?) savi.

salut!