Discworld final: il·lustració n.02

a segona il·lustració és un 20x20 a blanc i negre, amb tinta i aigua.