Caricatura de classe

Exercici (examen) de classe, de quan cursava 2n d'Il·lustració. Es tractava de fer una caricatura d'un company de classe en unes 2 hores. El més complicat no fou fer la caricatura final, sinó tot el procés fins arribar a trobar la cara que més se li paregués, una moguda. Al final va resultar que la que més s'hi apropava era la primera de totes les proves que vaig fer (sempre ho voràs), i va bastar ampliar i arreglar un poc la primera de totes (la veis?).

Dibuix(os) fet(s) a llapis i rottring.

Salut!