Zoo fun
Mascota amb iconografia i dibuixos per a un parc d'atraccions o zoo fictici.