The Lighthouse Tattoo - El far tatuatge

Bones gent! Avui penj el primer disseny de tatuatge que ha estat duit a terme! Es tracta d'un far que em va comanar una amiga. Finalment es va decidir a tatuar-se'l.

Tenc uns quants dissenys més entregats, i d'altres en marxa. Però aquest ha estat el primer que s'ha plasmat a sobre la pell. Esper que no sigui el darrer. A veure si la gent s'anima!

Propera fase: adquirir màquines de tatuar i començar a entintar cossos!

Welcome people! Today is my first post in English! I hope you enjoy my blog! Forgive me if you find some writing mistakes... so I'm not an english expert. In this post you can see the first design I made which has become a tattoo. A friend asked me for a lighthouse. She liked my design so she decided to make it a tattoo.

I've made a few more designs created to become tattoos, but this one is the first on skin. I hope it isn't the last one. I hope people get encouraged!

Next phase: get some tattoo machines and start inking bodies!