Sketchbook

Characters Sketch
Future poster sketch
Job i Future Plans
Old job tribute
Bones! Necessitava actualitzar ja!! Malhauradament el material que puj avui és molt embrionari i d'una qualitat millorable, però què hi farem... molts són plans de futur, esboços de pròxims cartells i mogudes. Al primer hi ha molta gent del meu entorn ^^ a veure si algú es reconeix.Totes les pàgines són a bolígraf.Fins la pròxima!


Hi there readers! I needed to refresh this! I regret the work I post today is very sketched and unfinished, some bad drawings... some of theme are future plans, sketches of next coming posters and stuff. In the first one there are a lot of people of my life^^ who recognizes him or herself?

All pages are made by pen.


See you soon!
Girls style sketch