Disseny Web Express: Cine Mudo Europeo · Web Design Express


 Aquesta és una pàgina web que vaig dissenyar per a un amic que l'havia de presentar com a treball de classe. La web fou elaborada i finalitzada en menys d'un dia.


I designed this web page for a friend who had to show it as a class work. The web was created and finished in less than a day.


Esta es una página web que diseñé para un amigo que la tenía que presentar como trabajo de clase. La web fue realizada y finalizada en menos de un día.
La meva feina MAI PAGADA a Working Cafe (vol.III) · My NEVER PAID works for Working Cafe (vol.III) · Mis trabajos NUNCA PAGADOS para Working Cafe (vol. III)


   Avui seguiré mostrant les feines que vaig estar fent durant aquest mes i mig per a l'empresa fictícia/fraudulenta working cafe, com explicava al vol. I. i al vol. II.

En aquesta ocasió es tractava de crear la imatge d'una empresa interna de Working Cafe (també fictícia i fraudulenta). No es tractava de cap client, sinó que l'empresa havia de ser del mateix suposat cap de working cafe: Keith Mifsud.

Vaig dissenyar una sèrie de logos i plantilles per a la possibles pàgines web. Més endavant, quan tot es destapà, no quedà en res.

Anau amb compte amb tot el que estigui relacionat amb working cafe/compuline shop/lovoca/Keith Mifsud. És una estafa!


Today I'll keep showing you the works I did when I was working for a month and half for the fake company working cafe, as I explained in vol. I. and in vol. II.
 In this ocasion I had to create the whole branding image of an internal Working Cafe company (also a fake company). I wasn't about a client, but the company was for the same working cafe's supposed boss: Keith Mifsud.

I designed a serie of logos and templates for future web pages. Finally, when it all was uncovered, it was useless.

Be careful with all related with working cafe/compuline shop/lovoca/Keith Mifsud. It's a dangerous fake!


Hoy seguiré mostrando los trabajos que estuve realizando durante este mes y medio para la empresa fícticia/fraudulenta working cafe, como explicaba en el vol. I. y en el vol. II.

En esta ocasión se trataba de crear la imagen de una empresa interna de Working Cafe (también fictícia y fraudulenta). No se trataba de ningún cliente, sinó que la empresa tenía que ser del mismo supuesto jefe de working cafe: Keith Mifsud.
Disseñé una serie de logos y plantillas para posibles páginas web. Más adelante, cuando todo se destapó, no quedó en nada.

Id con cuidad con todo lo relacionado con working cafe/compuline shop/lovoca/Keith Mifsud. Es una estafa!

Esboços Storyboard Sketches
Nostàlgia Old Stuff s. XX

                                 

Bones, avui rescat alguns dibuixos molt antics, d'altres no tant. En principi, si la memòria no em falla, estan ordenats cronològicament. Si vos fixau alguns daten del 1998 i 1999, i posava l'hora i tot que era quan l'havia acabat! Amb aquesta entrada, ençataré un nou apartat a la secció Personal del blog: Old Stuff (Inicis), on penjaré tot el material previ a cursar el cicle d'il·lustració, és a dir, del 2005 per enrere, esper que la gaudiu!
Hi there, today I bring you some old drawings, in a chronologic sequence. If you pay atention you'll see that some of them's date is 1998 and 1999, even with the time I finished them! With this post I'm going to start up a new section in the Personal label: Old Stuff (Inicis (Beginings)), where I'll upload all the stuff I created before I started the Illustration grade, which means before 2005. I hope you enjoy it!

Buenas, hoy rescato algunos dibujos muy antiguos, otros no tanto. En principio, si la memoria no me falla están ordenados cronológicamente. Si os fijais algunos tenen fecha del 1998 y 1999, incluso apuntaba la hora cuando lo terminaba! Con esta entrada empezaré un nuevo apartado en la sección Personal del blog: Old Stuff (Inicis) donde colgaré todo el material previo a cursar el ciclo de ilustración, es decir, desde el 2005 hacia atrás, espero que os guste!


Inauguració del casal La Victòria

El darrer cartell que m'han comanat, pel col·lectiu Albaïna, que inaugura casal a Sóller el proper 8 d'octubre.
Last poster I've been asked for, by Albaïna collective, who starts up a new space in Sóller next 8th of october.


El último cartel que me han pedido, para el colectivo Albaïna, que inaugura casal en Sóller el próximo 8 de octubre.

Targetes de visita Motxuel Business cards
Feia molt que tenia pendent dissenyar-me una targeta de visita - comercial per poder donar-me a conéixer una mica. Què vos sembla?It's been a while since I wanted to design my own business card, so I can expand a little bit my work. What do you think about it?


Hacía ya mucho que tenía pendiente diseñar mi targeta de visita - comercial, pera darme a conocer. ¿Qué os parece?