8 de març DIA DE LA DONA TREBALLADORA · 8 of march DAY OF WORKING WOMEN 


Això d'aquí és tot el procés d'un treball de classe sobre un article d'opinió. L'article el teniu aquí a sobre, "la caterva feminista" és de 1995! El treball consistia en crear una il·lustració perquè pogués acompanyar l'article amb la seva publicació. "Il·lustració de premsa" que es diu. Tot i que l'article peca de missògin i demagog, diu algunes grans veritats sobre el feminisme corporatiu, i toca alguns punts claus, tot i que, per variar, deixa els homes impunes de tota responsabilitat i culpa de la situació d'opressió de les dones tant ara com al llarg de tota la història. Quan sabem que de la mà del capitalisme en són els màxims responsables i beneficiats. Aquí vos ho deix perquè li pegueu un cop d'ull. La il·lustració final és la que hi ha just a sobre de l'article, on es mostren les "representants" dels col·lectius femenins (que no sempre feministes) suposadament "defensant els interessos de totes les dones". A davant d'elles, la trista realitat de la dona treballadora, la de la gran majoria de les dones de tot el món.

Abaix de tot, una altra il·lustració sobre la dona, aquest pic d'un altre exercici d'entintat ràpid.

Feliç dia de la dona a tothom! Cada dia és 8 de març!

Here at the top you can see the whole process of an Illustration School task about an opinion article. You can read the article above this, "the feminist swarm" from 1995! The work was about creating an illustration in order to be included with the article in a newspaper or magazine. What we call "Press illustration". Although the article is guilty of misogyny and demagoguery, it shows some great truths about corporative feminism, and refers to some key points, although, as usual leaves men away with all responsibility and guilt of the opressed situation women keep living during all history. When the truth is that they together with capitalism are the main responsible and benefited. Here you have it so you can take a look at it. The final illustration is the one above the article, where there are the "representatives" of the women collective (not always feminist) supposedly "defending the interests of all women. " In front of them, the sad reality of working class women, the majority of women worldwide.


Down all, another illustration of women, this time from another class exercise of rapid inking.

Happy women's day to everyone! Everyday is 8th of March!