Caricatura · Johnny Depp · Caricature
Un exercici antic de quan estudiava el curs d'Il·lustració, caricatures de famosos, en aquest cas Johnny Depp.

An old exercise I did when I was at the Illustration course, famous caricatures, in this case Johnny Depp