GAME OVER fu***n' Nazi!!


Aquesta és la darra il·lustració que duc feta. L'he fet per al blog col·lectiu d'il·lustració La Puerta de Tanhauser on cada dues setmanes et proposen una temàtica per il·lustrar-hi a sobre i al voltant de. En aquest cas es tractava de "Game Over" i tot el que pogués sugerir. Bé doncs, aquesta és la meva versió del "Fi del joc". Estic prou content del resultat per la rapidesa en què va sorgir tot, i l'entintat a pinzell, ja que no és una eina molt habitual en mi, de moment...

This is my last illustration I've done. I've drawn it for the collective illustration blog La Puerta de Tanhauser  where every two weeks they set a topic to illustrate on it. In this case, it was all around "Game Over" and all related things. Well, so this is my version of ending game. I'm quite satisfied with the final result for it's speed in how it all came, and also for the brush inking, so it's not a tool i'm used so much, just by the moment...