James Hetfield: METALLICANo sé com és que no he penjat aquesta il·lustració abans! És una de les feines que més m'agrada, me la van encomanar com a treball de classe (devers l'any 2006), quan pràcticavem les llums. Sobre un paper canson negre vaig fer anant aparéixer, amb l'ajuda d'un llapis blanc, el cantant i segon guitarrista de Metallica: James Hetfield. El dibuix està basat en una foto de James sota l'aigua.

I can't understand why I haven't uploaded this illustration before! It's one of my favorite works, I did it as a class exercise (around 2006) when we were practising light stuff. Over a black canson paper, and with a white pencil as a tool, I made Metallica's second guitarist and lead singer James Hetfield appear. The illustration is based on a picture of James under the water.