El paper de les dones a les revolucions del Pròxim Orient · The role of women in the Near East RevolutionsLa darrera feineta duita a terme. Important fer esment que la imatge original NO és meva, sinó del gran OBEY. Què gran és i quants recursos aporta ;). Evidentment, el cartell és sense cap ànim de lucre. Aquí vos deix la imatge original:


 Last work I've done recently. It's important to say that the original picture is NOT mine, but OBEY, the great one. How cool stuff he spreads ;) Obviously, the poster is nonprofit. Here is it the original one.