La meva feina per Freevel.com - My work for Freevel.com

Aquesta és la feina que puc mostrar de quan vaig estar un mes fent feina per a l'empresa OBEX, treballant en la plataforma d'oci esportiu Freevel.com. La feina consistia en estructurar i dissenyar la plataforma web, el desenvolupament de l'estructura funcional, usabilitat i imatge corporativa.

La web segueix en construcció i aviat estarà disponible per als usuaris, esper que la gaudiu!


This is what I can show you about my last job in OBEX company, working for the Freevel.com sport leisure platform. The tasks were structuring and designing the web platform, developing the functional structure, usability and corporate identity.

The site still in construction and will be coming soon for users, I hope you enjoy it!