Posters
A través d'aquí podreu veure un recull dels posters i cartells que he anat fent al llarg d'aquests anys. Esper que en gaudiu i digueu la vostra! Gràcies!

Trhough this link you will be able to watch my poster collection I've been doing during these years. I hope you enjoy it and feedback. Thank you!