Brots de Primavera · Spring Sprouts


La primavera ja és aquí, i amb ella un grapat d'encàrrecs nous. Aquí veis una visió a la mallorquina de la primavera: amb les tonyines, el ferreret i el corb marí, els ametlers florits... També hi ha la versió adaptada a la portada de la nova publicació de la revista Brots.

Spring is already here, and with it, a bunch of new commissions. Here you have a spring's mallorquin vision: with the tuna, the ferreret frog and the cormorant, the flowering almond... There's also the adapted version for the the new Brot magazine's publication frontpage.

La primavera ya está aquí, y con ella una serie de nuevos encargos. Aquí teneis una versión a la mallorquina de la primavera: con los atunes, el ferreret, el cormorante, los almendros florecidos... También está la versión adaptada para la portada de la nueva publicación de la revista Brots.