Inauguració del casal La Victòria

El darrer cartell que m'han comanat, pel col·lectiu Albaïna, que inaugura casal a Sóller el proper 8 d'octubre.
Last poster I've been asked for, by Albaïna collective, who starts up a new space in Sóller next 8th of october.


El último cartel que me han pedido, para el colectivo Albaïna, que inaugura casal en Sóller el próximo 8 de octubre.

Targetes de visita Motxuel Business cards
Feia molt que tenia pendent dissenyar-me una targeta de visita - comercial per poder donar-me a conéixer una mica. Què vos sembla?It's been a while since I wanted to design my own business card, so I can expand a little bit my work. What do you think about it?


Hacía ya mucho que tenía pendiente diseñar mi targeta de visita - comercial, pera darme a conocer. ¿Qué os parece?

Concert contra les ETTs
Cartell per al concert contra les ETTs amb les actuacions de Valtonyc i el Punxadiscs Redspider.

La meva feina MAI PAGADA a Working Cafe (vol.II) · My NEVER PAID works for Working Cafe (vol.II) · Mis trabajos NUNCA PAGADOS para Working Cafe (vol. II)

Avui seguiré mostrant les feines que vaig estar fent durant aquest mes i mig per a l'empresa fictícia/fraudulenta working cafe, com explicava al vol. I.
Bé, idò aquesta va ser una de les primeres feines que m'encomanà Keith Mifsud, per a una cadena hotelera establerta a Mallorca. Va ser la l'única feina que vaig fer per a un client extern, al principi em semblava curiós, però després sí que té més sentit. La resta de feines que em va encomanar aquesta persona i per la qual no em va pagar ni un cèntim (tot i prometre ingressos suculents) foren internes, com veureu més endavant, únicament destinades a les seves empreses (working cafe, compuline shop, lovoca, ...). Totes aquestes empreses són fraudulentes i perilloses pel fet d'estar-ne al càrrec aquesta persona que fa malabars amb la llei i els drets laborals dels treballadors. A mi em va ser impossible recórrer a res i em vaig trobar en un carreró sense sortida. Vos recoman que vos allunyeu de tot el relacionat amb aquestes empreses i aquest personatge que majoritàriament només circula per la xarxa (mai no el vaig arribar a veure en persona). Anau alerta!

Today I'll keep showing you the works I did when I was working for a month and half for the fake company working cafe, as I explained in vol. I.

Well, this was one of my first designs Keith Mifsud asked me to do, for a company setled in Mallorca. It was the only work I did for an external client, weird thing at the begining but not when I discovered the whole thing. The rest of tasks and designs he asked me and wich I never was paid for (although he promised fantastic incomings) were internal, as you will see in the nexts posts, were only dedicated to his fake companies such as working cafe, compuline shop, lovoca, ... All these companies are unreal and dangerous because of the person who's in charge who breaks the law and worker rights. I found it impossible to solve it by the law, I found myself in a dead end. I recommend you to stay away of all related with this companies and this character which mostly does his tricks on the web (I never saw him face to face). Stay Alert!

Hoy seguiré mostrando los trabajos que estuve realizando durante este mes y medio para la empresa fícticia/fraudulenta working cafe, como explicaba en el vol. I.

Éste fue uno de los primeros trabajos que me encomendó Keith Mifsud, para una cadena hotelera establecida en Mallorca. Fue el único trabajo que hice para un cliente externo, al pricipio me pareció curiosos, peró después tenía más sentido. El resto de trabajos y diseños que hice y por los cuales no me pagó ni un céntimo (a pesar de prometer infresos suculentos) fueron trabajos internos, como veréis más adelante, únicamente destinados a sus empresas (working cafe, compuline shop, lovoca, ...). Todas estas empresas són fraudulentas y peligrosas por el hecho de estar dirigidas por esta persona que hace malabares con la ley y los derechos de los trabajadores. A mi me fue imposible recurrir a nada y me vi en un callejón sin salida. Os recomiendo que os alejeis de todo lo relacionado con estas empresas y este personaje que mayoritariamente sólo circula por la red (nunca lo llegué a ver en persona). Id con cuidado!