Nostàlgia Old Stuff s. XX

                                 

Bones, avui rescat alguns dibuixos molt antics, d'altres no tant. En principi, si la memòria no em falla, estan ordenats cronològicament. Si vos fixau alguns daten del 1998 i 1999, i posava l'hora i tot que era quan l'havia acabat! Amb aquesta entrada, ençataré un nou apartat a la secció Personal del blog: Old Stuff (Inicis), on penjaré tot el material previ a cursar el cicle d'il·lustració, és a dir, del 2005 per enrere, esper que la gaudiu!
Hi there, today I bring you some old drawings, in a chronologic sequence. If you pay atention you'll see that some of them's date is 1998 and 1999, even with the time I finished them! With this post I'm going to start up a new section in the Personal label: Old Stuff (Inicis (Beginings)), where I'll upload all the stuff I created before I started the Illustration grade, which means before 2005. I hope you enjoy it!

Buenas, hoy rescato algunos dibujos muy antiguos, otros no tanto. En principio, si la memoria no me falla están ordenados cronológicamente. Si os fijais algunos tenen fecha del 1998 y 1999, incluso apuntaba la hora cuando lo terminaba! Con esta entrada empezaré un nuevo apartado en la sección Personal del blog: Old Stuff (Inicis) donde colgaré todo el material previo a cursar el ciclo de ilustración, es decir, desde el 2005 hacia atrás, espero que os guste!